Financiële gevolgen

Als je een hypotheek hebt waarvoor je elke maand opnieuw een bepaald bedrag moet afbetalen, kan je in problemen komen als je arbeidsongeschikt bent. Je kan arbeidsongeschikt worden als je niet meer kan werken doordat je ziek wordt, of doordat je een ongeval krijgt. Ook geldt arbeidsongeschiktheid als je nog slechts voor een deel kan werken.

Bescherming door AOV

Het is dus duidelijk dat je beschermd wordt voor het verlies van je inkomen door een AOV. Echter is het niet alleen mogelijk om dergelijke verzekering af te sluiten als ondernemer, maar ook als je werkt in loondienst. Wanneer je werknemer bent bij een bepaald bedrijf, wordt je natuurlijk ook beschermd in geval je arbeidsongeschikt bent, maar misschien is het bedrag dat je uitgekeerd krijgt te weinig om je hypotheek te betalen. Als jij je in deze situatie bevindt, doe je er goed aan om een AOV af te sluiten, zodat je de hypotheek toch nog kan betalen als je arbeidsongeschikt zou worden. Als je niet goed weet voor welk bedrag je bij je werkgever beschermd bent, moet je deze informatie opvragen, zodat je weet of je al dan niet voldoende beschermd bent.

Financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Natuurlijk wilt niemand arbeidsongeschikt worden, maar het gebeurt jammer genoeg dagelijks dat mensen in deze situatie terechtkomen. Je doet er dus goed aan om jezelf te beschermen door het afsluiten van een verzekering tegen inkomstenverlies in geval van arbeidsongeschiktheid, zodat je de financiële gevolgen ervan kan voorkomen. De AOV is vooral bedoeld voor ondernemers, maar zoals we hierboven al vermeldden, doe je er in bepaalde gevallen ook goed aan om dergelijke verzekering af te sluiten als werknemer.

Wel krijgt niet iedereen zomaar hetzelfde bedrag uitgekeerd. De uitkering die je ontvangt is namelijk afhankelijk van de opties die je verzekering bevat en de graad van je ziekte. Zo krijg je bijvoorbeeld een vast bedrag als uitkering vanaf 2 maanden nadat je arbeidsongeschikt bent geworden, of vanaf een andere periode waarvoor je zelf hebt gekozen. Ook is het bedrag dat je uitgekeerd krijgt afhankelijk van het verzekerde bedrag dat je zelf hebt bepaald in je verzekering.

AOV aftrekbaar

Als je ondernemer bent en je hebt een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, dan kan je deze uitgaven in mindering brengen van je inkomsten. Op die manier is je winst lager en betaal je minder belastingen. De premie die je betaalt voor je AOV is aftrekbaar via “inkomen uit uw werk en woning”, dat te vinden is in box 1.

Voor wie aftrekbaar?

De premie die je betaalt, is aftrekbaar als je een IB-ondernemer bent, of als je een ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Hierbij horen eigenaren van een eenmanszaak, zzp’ers en firmanten in een VOF (vennootschap onder firma) of CV (commanditaire vennootschap).

Wat gebeurt er indien je een uitkering krijgt?

Op de vraag of de premie aftrekbaar is, is het antwoord dus ja, maar wat met de vraag wat er gebeurt als je een uitkering krijgt? Het antwoord hierop is belangrijk om te weten, want indien je een uitkering krijgt, is dit belast. Hiermee moet je dan ook rekening houden als je een AOV gaat afsluiten.

Premie opgeven

Wat moet ik doen om de premie in te brengen? Elk jaar krijg je een overzicht van de verzekeringsmaatschappij. In dit overzicht staat hoeveel je in het totaal hebt betaald voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit bedrag kan je inbrengen bij de fiscaal aftrekbare kosten. Een deel van hetgeen je betaald hebt, kan je terugkrijgen via je inkomstenbelasting.

Als je niet helemaal zeker bent over de manier waarop de premie van je AOV aftrekbaar is, of je wenst meer informatie, dan kan je hulp vragen aan een belastingadviseur. Deze persoon zal je zeker verder helpen en zal je uiteraard ook graag antwoorden op de eventuele vragen die je hierbij hebt.

Belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde die aan deze fiscale aftrekbare kosten verbonden is, is dat de begunstigde, of de ontvanger van de uitkering, dezelfde persoon is als diegene die de verzekering heeft afgenomen en die de premie betaalt.

Er zijn ondernemers die niet weten dat de premie aftrekbaar is. Als jij zo een ondernemer bent, dan loop je geld mis. Breng dus zeker de premie in, zodat je geen geld misloopt.

Welk bedrag aftrekbaar?

Welk bedrag kan ik terugtrekken van de belastingen? Het antwoord op de vraag hoeveel je kan terugtrekken van de belastingen, hangt ervan af hoe hoog je premie is. Kortweg gezegd trek je meer terug als je een hogere premie betaalt en trek je minder terug als je een kleiner bedrag als premie betaalt.

Financiële gevolgen veilig stellen

Als je je financiële gevolgen dus veilig wilt stellen in geval je arbeidsongeschikt wordt, moet je dus zeker niet twijfelen om een AOV af te sluiten. Bereken goed welk bedrag je nodig hebt en vraag eventueel bij het verzekeringskantoor of ze je berekening eens kunnen nakijken. Op die manier ben je er helemaal zeker van dat je afsluit met de juiste opties voor jouw situatie. Bij het verzekeringskantoor zullen ze je zeker verder helpen.

Risicopremie voor ongevallendekking?

Als je een risicopremie voor een ongevallendekking betaalt, dan is deze helaas niet fiscaal aftrekbaar.
Heb je nog vragen in verband met de aftrekbaarheid van een AOV? Ga dan zeker eens lang bij je verzekeraar en ze zullen je heel graag verder helpen!