Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Voor een ZZP’er is arbeidsongeschiktheid één van de grootste risico’s. Als zelfstandig ondernemer regel je alles zelf, je bent immers eigen baas. Maar wat als je arbeidsongeschikt raakt? Kan je dit opvangen? Kan je een lange periode overbruggen met je spaargeld? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP kan de uitkomst zijn.

Kosten van de AOV zzp

Nog steeds denken veel zelfstandig ondernemers dat een AOV ontzettend duur is. Dat is ten onrechte. De arbeidsongeschiktheidsverzekering markt is de laatste jaren veel in beweging en er is veel meer betaalbaar maatwerk mogelijk. Hierbij wordt het beschikbare budget ook nog als uitgangspunt genomen.

Vind je ideale arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP nu hierWaar je vroeger genoegen moest nemen met een volwaardig arbeidsongeschiktheidsverzekering tot eindleeftijd is het nu mogelijk om een AOV zzp met een beperkte uitkeringsduur of langere risicoperiode af te sluiten. Wie ziek wordt, kan bij veel AOV’s tegenwoordig twee of vijf jaar terugvallen op een uitkering. Omdat deze uitkeringsduur een stuk beperkter is en dus niet tot aan de pensioenleeftijd hoeft te worden uitgekeerd, zijn dergelijke verzekeringen voor ZZP’ers een stuk goedkoper. Kijk hierbij wel goed naar een eventueel partnerinkomen en je financiële reserves.

Premie Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP: een stuk zichtbaarder

Een zelfstandig ondernemer is zelf verantwoordelijke voor het afsluiten van zijn/haar arbeidsongeschiktheidsverzekering. Omdat dit zelf geregeld moet worden is de AOV voor ZZP’ers een stuk zichtbaarder. Een werknemer in loondienst ziet bijvoorbeeld niet welk deel van zijn/haar inkomen wordt ingehouden t.b.v. bijvoorbeeld de Ziektewet en WIA. Een werknemer in loondienst betaalt (gemiddeld gezien) ruim 14% van zijn/haar bruto inkomen aan de Ziektewet en WIA. Voor een ZZP’er bedraagt dit slechts tussen de 5 en 10% van zijn/haar bruto inkomen. Als zelfstandig ondernemer ben je dus zeker niet duurder uit dan in loondienst. Het is alleen een stuk zichtbaarder waardoor de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp je in eerste instantie zal afschrikken.

Dekking en premie voor ZZP’ers

De dekking verschilt sterk per verzekeraar. Daarnaast heeft het beroep dat je uitoefent een grote impact op de hoogte van je premie. Heb je een fysiek zwaar beroep, dan loop je statisch gezien meer kans op een ongeval/blessure, dit ga je dan ook terugzien in een hogere (maandelijkse) premie. Heb je na het lezen en bekijken van onze website een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp op het oog? Bekijk dan op je gemak nog eens de voorwaarde door van de desbetreffende verzekeraar.

Veel gestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

 

Wie bepaalt voor welk percentage ik niet meer kan werken?

Dat bepaal je samen met de schadebehandelaar van je verzekering. Dit kan eventueel met hulp van onafhankelijke, externe medische specialisten. Ben je het niet eens met het vastgestelde percentage? Dan kan je – in de meeste gevallen – op kosten van je verzekeraar een second opinion aanvragen.

Hoe hoog is mijn uitkering als ik gedeeltelijk kan werken?

Of je een uitkering ontvangt, is afhankelijk voor welk percentage je je werkt niet meer kunt uitvoeren. De hoogte van je ziektepercentage stel je samen met de schadebehandelaar van je verzekeraar vast (zie een eerdere vraag hier gesteld). Aan de hand van dit vastgestelde percentage wordt de hoogte van je uitkering bepaalt. Om recht te hebben op een uitkering moet je voor een bepaald minimaal percentage arbeidsongeschikt (ziektepercentage) worden verklaard. Dit percentage kan per verzekeraar verschillen.

Hoe wordt mijn uitkering berekend?

Stel je meld je ziek, dan ga je samen met de schadebehandelaar van je verzekeraar – eventueel met deskundige hulp van onafhankelijke, externe medische deskundigen – vast stellen voor hoeveel procent je je werk niet meer kunt uitvoeren. De hoogte van dit vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering die je – al dan niet – zal ontvangen. De voorwaarden verschillen per verzekeraar, bekijk deze dus goed.