Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer wil je niet moeten nadenken over arbeidsongeschiktheid. Laat dat nou net de reden zijn om het juist wél te doen. In het geval van arbeidsongeschiktheid als ZZP’er krijg je in de meeste gevallen geen uitkering van de overheid. Op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt, ben je zelf verantwoordelijk voor een financiële buffer. Wat gebeurt er als je voor een langere periode niet kunt werken? Heb je genoeg geld om deze lastige periode door te komen of is een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten dé juiste keuze?

Een AOV, wat is dat?

De overheid heeft geen financieel vangnet voor ZZP’ers zoals u. Om die reden staat arbeidsongeschiktheid voor veel zelfstandigen gelijk aan het begin van de bijstand. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is dé uitkomst om deze situatie te voorkomen. Deze verzekering beschermt je inkomen als je voor een langere periode – bijvoorbeeld door ziekte of ongeval – niet kunt werken. Als zelfstandig ondernemer ben je eigen baas, een eigen CEO en regel je al je zaakjes zelf, een AOV mag daarbij niet ontbreken. In Nederland kennen we een 3-tal soorten AOV’s; de traditionele-, uitgeklede- en collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ben je opzoek naar alternatieven voor een AOV? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in broodfondsen, een vangnet AOV, een woonlasten verzekering of vrijwillig verzekering via het UWV.

Premie AOV, wat kost het en is het verstandig?

Gemiddeld gezien betaalt een zelfstandig ondernemer ongeveer € 3.000,- bruto premie per jaar. Dat komt neer op een maandelijkse premie van +/- € 250,-. Dat lijkt in eerste instantie een gigantisch bedrag, maar dat valt reuze mee. Werk je 40 uur per week en ga je niet meer dan 4 weken per jaar met vakantie dan komt dit neer op slechts € 1,56 per gewerkt uur. Dit bedrag is overigens ook nog eens bruto. Je kan deze kosten aftrekken van je inkomstenbelasting.

Een werknemer in loondienst betaalt in totaal ruim 14% van zijn/haar bruto inkomen. Hieronder vallen de premies voor de Ziektewet en WIA. Gemiddeld genomen bedraagt de AOV-premie voor de meeste ondernemers tussen de 5 en 10% van het bruto inkomen. Wat dus een aanzienlijk stuk lager ligt dan voor een werknemer in loondienst. De meest zelfstandige schrikken alleen van de premie van de AOV omdat deze een stuk ‘zichtbaarder’ is dan de premies die in loondienst betaalt worden. Dat komt omdat in loondienst de premies al worden ingehouden voordat je je salaris ontvangt.

Veel gestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Is een AOV verplicht?

De Stichting van de Arbeid (vakbonden en werkgevers) heeft op 3 maart 2020 advies gegeven voor een verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers. Dit advies is voorgelegd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister heeft op 6 juli 2020 aangegeven dat het advies wordt overgenomen. Op dit moment loopt er onderzoek naar de daadwerkelijke uitwerking van het Pensioenakkoord. Een duidelijke ingangsdatum voor de verplichte wettelijke regeling is er nog niet, de verwachting is dat dit zeker tot 2024 kan gaan duren.

Wat is het gegeven advies?
1. Een premie van maximaal € 220,- bruto per maand, de premie is fiscaal aftrekbaar;
2. Een uitkering van maximaal € 1.650,- bruto per maand (huidig minimum loon);
3. Het UWV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de verzekering en de Belastingdienst int de premie;
4. De wachttijd (ook wel eigenrisicoperiode) bedraagt standaard 52 weken. Dit kan aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie;
5. ZZP’ers die al een verzekering hebben of het zelf willen regelen, krijgen vrijstelling;
Bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met alle werkzaamheden die je nog uit zou kunnen voeren. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is dus gangbare arbeid. Met je opleiding, beroep en/of werkervaring wordt dus geen rekening gehouden;

Wanneer ben ik arbeidsongeschikt?

Als je niet goed kunt werken. Dat kan bijvoorbeeld komen door een ongeval of ziekte. Bij zwangerschap spreken we van tijdelijk arbeidsongeschikt. Het is niet van belang of de ziekte of het ongeval met je werk te maken hebben. Ook voor ongevallen buiten het werk om – denk bijvoorbeeld aan een sportongeval – ben je verzekerd. Je kan dus voor een korte of langere tijd arbeidsongeschikt zijn.

Wat kost een AOV?

Grofweg gezegd komt het neer op € 1,56 bruto per gewerkt uur. Hierbij wordt dan uitgegaan van een jaarlijkse bruto premie van € 3.000, een 40-urige werkweek en een 4-tal (opgenomen) vakantieweken.

Is mijn AOV-premie fiscaal aftrekbaar?

Ja. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomen. Wel betaal je belasting over de uitkering. Lees meer over de AOV-premie en fiscale aftrekbaarheid.

Kan ik mijn AOV aanpassen/oversluiten?

Dit verschilt sterk per verzekeraar. Er zijn verzekeraars waar je de AOV kan opzeggen of oversluiten. Bekijk dus goed per verzekeraar of dit mogelijk is. Bij Centraal Beheer, X & Y kan je de verzekering op ieder moment opzeggen.

Het coronavirus: waarvoor ben ik verzekerd?

Je hebt alleen recht op een uitkering als er door de ziekte lichamelijke beperkingen optreden waardoor je niet in staat bent om te werken. Heb je last van milde klachten – zoals een verkoudheid – dan heb je dus geen recht op de uitkering. Verzekeraars kennen verschillen in de uitkering van de AOV en het coronavirus; lees daarom op voorhand de voorwaarden van de verzekeraars goed door.

Wat verzeker ik met een AOV?

Kort gezegd: je beroep. Kan je je eigen beroep niet meer uitvoeren, dan krijg je uitbetaald. Zo simpel!

AOV en zwangerschap, hoe zit dat?

Als je zwanger bent, dan spreken we van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Je kan je beroep niet meer uitoefenen en hebt dus recht op een uitkering als je ten minste 1 jaar een AOV hebt. Iedere verzekeraar kan net wat anders omgaan met de arbeidsongeschiktheidsverzekering en zwangerschap, bekijk de geldende voorwaarden van jouw verzekeraar dus goed.

Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?

Voor het bepalen van de hoogte van je premie is het voor de verzekeraar van belang om een inschatting te kunnen maken hoe groot de kans is dat je te maken krijgt met een ongeval of ziekte. Daarvoor wordt de gezondheidsverklaring gebruikt. De gezondheidsverklaring kan per verzekeraar op een aantal (kleine) punten verschillen.