Ondernemer, ZZP en DGA

Als je in Nederland woont en je ondernemer of ZZP’er bent, dan kan je een AOV afsluiten. Met deze verzekering ben je beschermd als je niet meer kan werken doordat je ernstig ziek wordt of doordat je een ongeluk hebt gehad. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Als je ZZP’er en ondernemer bent, doe je er goed aan om een AOverzekering af te sluiten.

Wie is een ondernemer?

Een ondernemer is natuurlijk een zeer algemene term, dus wat verstaat men onder een ondernemer? Hierbij horen namelijk verschillende personen, zoals zelfstandigen, directeur-grootaandeelhouders, mensen die een vrij beroep uitoefenen en zelfs echtgenoten die meewerken.

Wat is een ZZP?

Een ZZP is in Nederland een zelfstandige zonder personeel, of ook een freelancer genoemd. Meestal wordt niet ZZP gebruikt, maar ZZP’er. In de Nederlandse statistieken is weergegeven dat er veel meer mannen zijn die werken als zzp’er dan vrouwen. De leeftijdscategorie waarin de meeste mannen vallen die zzp’er zijn, is vanaf 45 jaar tot 55 jaar.

Wat is een DGA?

Een DGA is dus de afkorting voor directeur-grootaandeelhouder. Dit is een natuurlijk persoon in Nederland die een hoge, en zelfs meestal de hoogste, functie heeft binnen een kleine of een grote vennootschap. Het gaat hier dan over een bestuurlijke functie in een naamloze of een besloten vennootschap. Een DGA heeft ook een groot gedeelte van het bedrijf zijn aandelen in zijn bezit.

Geen sociale zekerheid

Vroeger bestond de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, wat ook bekend stond als een WAZ, maar die werd afgeschaft in het jaar 2004. Dit betekent dat een ondernemer sinds dat jaar geen sociale zekerheid meer heeft indien de ondernemer arbeidsongeschikt wordt. Daarom is het aan te raden om zelf een verzekering af te sluiten, waarmee je een uitkering kan krijgen in het geval je niet meer kan werken. Deze verzekering is de AOV. Als je dergelijke verzekering als ondernemer afsluit, heb je een verzekerd inkomen. Bij het afsluiten, bepaal je zelf hoe groot het percentage is van je inkomen dat je wilt verzekeren. Elk jaar wordt de uitkering en het verzekerde inkomen geïndexeerd via de loonindex van het CBS, ook gekend als het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Aanvragen

Als je niet in problemen wilt komen wanneer je arbeidsongeschikt wordt en je geen inkomsten meer krijgt, dan moet je er niet aan twijfelen om een AOV af te sluiten. Er bestaan websites waarop je deze aanvraag online kan uitvoeren, maar uiteraard kan je ook gewoon een afspraak maken bij een verzekeringskantoor die je meer uitleg geeft, berekeningen voor je maakt en waar je natuurlijk ook een verzekering kan afsluiten. Ook bestaan er websites waarop je gewoon een berekening kan maken voor de premie die je zou betalen. Dergelijke websites zijn er vooral informatief voor je. De voorwaarden en opties die verbonden zijn aan een AOV voor ZZP bepalen de premie dat je moet betalen. Dit kan mogelijk een ander bedrag zijn bij verschillende verzekeraars. Daarom kan je bijvoorbeeld premies met elkaar gaan vergelijken, om op die manier voor de goedkoopste premie of voor de goedkoopste verzekeraar te kiezen.

Waar is premie afhankelijk van?

Het bedrag van de premie die je betaalt kan dus variëren. Natuurlijk wil je weten op basis van welke opties deze premie wordt berekend. Eerst en vooral zijn er vaste waarden die je premie mee bepalen. Deze zijn je leeftijd en het soort beroep dat je uitoefent. Je gaat namelijk meer betalen als je ouder bent en minder als je jonger bent.

Ook ga je meer betalen als het risico van je beroep hoger ligt, dan wanneer je een beroep uitoefent dat weinig of geen risico inhoudt.
Vervolgens zijn er ook variabele opties die het bedrag van je premie mee bepalen. Zo kan je bijvoorbeeld bepalen hoe lang de wachttijd van je premie is. Deze wachttijd bepaalt de tijdsduur vanaf wanneer je een uitkering ontvangt in geval van arbeidsongeschiktheid.

Als je bijvoorbeeld kiest voor een wachttijd van 6 maanden, ontvang je pas een uitkering vanaf 6 maanden nadat je arbeidsongeschikt bent geworden. Hoe korter deze wachttijd is, hoe hoger het bedrag van je premie zal zijn en hoe langer deze wachttijd is, hoe lager het bedrag van je premie zal zijn.

Wat betekent de wachttijd?

De wachttijd van een AOverzekering kan ook gezien worden als de eigen risico termijn. Dit is namelijk de tijd vanaf wanneer je een uitkering zal krijgen. Hoe langer deze wachttijd is, hoe lager het bedrag van de premie zal zijn dat je moet betalen. Je kan bijvoorbeeld als wachttijd één maand of twee maanden kiezen, maar ook kan je even goed een wachttijd van 2 jaar kiezen. In dat geval krijg je pas een uitkering uitbetaald als je al 2 jaar arbeidsongeschikt bent. Als je voor deze termijn zou kiezen, moet je natuurlijk eerst goed berekenen of het mogelijk is om die 2 jaar te overbruggen. In de periode tussen de startdatum waarop je arbeidsongeschikt bent en de startdatum waarop je je uitkering ontvangt, ontvang je dus geen enkele uitkering via je AOV. Dit is een goed berekend risico dat je kan nemen.

Twee jaar is natuurlijk een hele lange tijd. Als je ervoor kiest om de uitkering te laten starten 2 jaar nadat je arbeidsongeschikt bent geworden, moet je dus goed kijken naar je reserves. De reserves die je hebt, moeten namelijk de periode overbruggen wanneer je geen uitkering ontvangt.

Vastleggen risicotermijn

Als je een AOV gaat afsluiten, zijn er als ondernemer een aantal opties die je moet bepalen. Een daarvan is het vastleggen van de risicotermijn. Dit betekent dat je pas een uitkering krijgt vanaf een bepaalde periode nadat je arbeidsongeschikt bent geworden. De minimum risicotermijn is 30 dagen of een maand. Als je dit hanteert in je AOV, kan je dus pas na 30 dagen een uitkering krijgen. Deze risicotermijn kan je dus ook verlengen naar hetgeen je zelf wenst, bijvoorbeeld na 2 maanden of nog langer. Als je een risicoberoep uitoefent waarvoor je een AOV gaat afnemen, dan is het mogelijk dat ze je verplichten om de risicotermijn in je verzekering te verhogen.

Eindleeftijd ondernemer

Een volgende criterium is de eindleeftijd als ondernemer. De AOV stopt namelijk als je de eindleeftijd als ondernemer hebt bereikt.

Het bedrag dat u wilt verzekeren

Vervolgens zal u gevraagd worden voor welk bedrag u een gewaarborgd inkomen wilt ontvangen als de situatie zich voordoet dat u arbeidsongeschikt wordt. Als de verzekeringsmakelaar uw premie zal berekenen, zal u ook hierbij enkele vragen moeten beantwoorden, zoals: uw bruto jaarsalaris, hoe lang u reeds ondernemer bent en hoe groot het percentage van uw inkomen is dat u wilt verzekeren.
Van zodra u alle vragen hebt beantwoord, kan uw AOV afgesloten worden.

Wanneer abeidsongeschikt?

Om te bepalen wanneer je arbeidsongeschikt bent, zijn er een aantal criteria opgesteld. Er zijn verschillen in deze criteria, waaronder gangbare arbeid, passende arbeid en beroepsarbeidsongeschiktheid.

Gangbare en passende arbeid

Bij de UVW bepalen ze bijvoorbeeld dat je arbeidsongeschikt bent als je geen enkel beroep meer kan uitvoeren. Dit wordt gangbare arbeid genoemd. In dit geval zal je dus niet arbeidsongeschikt worden genoemd als je wel de baan van secretaresse kan uitvoeren, maar niet meer van tandarts.

In het geval er rekening gehouden wordt met je opleiding, beroep en werkervaring, wordt de passende arbeid toegepast. Als je bijvoorbeeld een accountant bent, dan is het beroep van vuilnisman niet passend.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Als je jouw eigen baan niet meer kan uitoefenen, dan wordt dit beroepsarbeidsongeschiktheid genoemd.