Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst

Een AOverzekering is zeker normaal voor Nederlandse ondernemers, maar kan je deze ook in loondienst afsluiten en is dat wel een goed idee? Dat betekent dat je zou afsluiten als particulier of werknemer en niet als ondernemer.

Een AOV als werknemer

Of het nodig is om een AOV af te sluiten als werknemer, hangt een beetje van je persoonlijke situatie en je persoonlijke voorkeur af. Als werknemer ben je beschermd voor je inkomen door je werknemer, maar dit is altijd een gedeelte van je inkomen. Als je bijvoorbeeld niet voldoende verzekerd bent via je werkgever, dan kan je er zelf voor kiezen om nog een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Als werknemer ben je uiteraard altijd voor een deel beschermd, maar hoe groot is dit deel? Stel dat je ziek wordt of je kan door een ongeluk niet meer werken of minder werken, dan is de kans groot dat je minder inkomen ontvangt dan dit normaal gezien het geval is. Als je maar voor een klein deeltje arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat je als werknemer geen enkele uitkering krijgt. We zeggen wel dat het mogelijk is, maar de kans is zeer groot en reëel. De exacte voorwaarden moet je opvragen bij de werkgever waarbij je in dienst bent.

Gewaarborgd inkomen werknemer

Op de vraag of je niet altijd een uitkering krijgt via je werkgever, kan dit kloppen. Er kan bijvoorbeeld vastgelegd zijn dat je pas een uitkering krijgt via je werkgever als je voor minstens 40% arbeidsongeschikt bent. Dit kan ook een ander percentage zijn. Je doet er goed aan om te controleren wanneer je via je werkgever een uitkering krijgt in het geval je niet meer kan werken door arbeidsongeschiktheid.

Als je in de situatie terecht komt dat je arbeidsongeschikt bent, of dat je voor een bepaald percentage niet meer kan werken, dan is het dus mogelijk dat je als werknemer geen uitkering ontvangt, of slechts een klein bedrag. Wanneer je bijvoorbeeld een hypotheek hebt genomen, kan je in dat geval in moeilijkheden komen. Een ander voorbeeld om in de problemen te komen, is wanneer jij als enige van het gezin geld verdient. Om van deze problemen gespaard te blijven, doe je er dus goed aan om een AOV af te sluiten bij een verzekeraar die je wenst.Op de vraag of je niet altijd een uitkering krijgt via je werkgever, kan dit kloppen. Er kan bijvoorbeeld vastgelegd zijn dat je pas een uitkering krijgt via je werkgever als je voor minstens 40% arbeidsongeschikt bent. Dit kan ook een ander percentage zijn. Je doet er goed aan om te controleren wanneer je via je werkgever een uitkering krijgt in het geval je niet meer kan werken door arbeidsongeschiktheid.

Ziekteverzuim geen arbeidsongeschiktheid

Waar veel mensen fout in zijn, is dat ze denken dat arbeidsongeschiktheid hetzelfde is als ziekteverzuim. Dit zijn echter 2 aparte begrippen. Ziekteverzuim valt voor wanneer je gewoon ziek bent, zoals bijvoorbeeld een verkoudheid of een griepje. Arbeidsongeschiktheid is daarentegen de situatie waarin je niet meer, of slechts gedeeltelijk kan werken als gevolg van een zware ziekte of nadat je een ongeluk hebt gekregen.

Als je ziek wordt als werknemer en je kan niet meer werken door arbeidsongeschiktheid, zal je een uitkering ontvangen. Wel is het goed om te weten dat je gedurende de 1e 2 jaren van je ziekte een bepaalde vorm van bescherming hebt. In de eerste 2 jaren van je ziekte kan je namelijk niet ontslagen worden. Echter is dit wel mogelijk als deze 2 jaren afgelopen zijn. Ook is het belangrijk dat je weet dat je loon de eerste 2 jaren door je werkgever wordt betaald.

Toch niet verzekerd via werkgever?

Wanneer je niet voldoende verzekerd bent voor een gewaarborgd inkomen bij je werkgever, kan dat bijvoorbeeld zijn als je een hypotheek hebt om af te betalen, maar dat je onvoldoende uitkering krijgt via je werkgever om je hypotheek te kunnen afbetalen. Dit kunnen ook andere kosten zijn. Als je slechts een kleine uitkering ontvangt via je werkgever, waarmee je de gezinsuitgaven niet volledig kan betalen, dan kan dit ook een reden zijn waarom je zelf nog een AOverzekering zou moeten afsluiten.

Door bovenstaande te lezen, begin je misschien te twijfelen of je dan toch niet verzekerd bent via je werkgever. Daar hoef je niet voor te vrezen, want uiteraard ben je als werknemer in loondienst wel verzekerd door je werkgever. Echter is het mogelijk dat je niet voldoende bent verzekerd via je werkgever. In dat geval doe je er dus goed aan om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten als werknemer, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als je niet meer kan werken door een zware ziekte of door een ongeval. Zeker als je een bepaald bedrag nodig hebt om bijvoorbeeld een hypotheek te betalen, of als uitgaven voor het gezin, moet je goed controleren of je voldoende uitkering zal krijgen via de verzekering van je werkgever. Als dit niet het geval is, sluit je dus best zelf een AOV af, ook al werk je in loondienst.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, of kortweg WIA, is een Nederlandse wet waarvoor je in aanmerking kan komen nadat je twee jaar arbeidsongeschikt bent geweest en je loon gedurende deze twee jaar nog door je werkgever werd uitbetaald.

Als je dit artikel gelezen hebt, heb je misschien nog enkele belangrijke vragen. In dat geval doe je er goed aan om na te kijken waar je recht op hebt als werknemer. Vraag eventueel aan je personeelsverantwoordelijke om je hierbij verder te helpen, zodat je weet of je al dan niet een AOV moet afsluiten in loondienst.