Hoeveel premie

Hoeveel premie betaal ik?

Als je een AOV afsluit voor een gewaarborgd inkomen als je ziek wordt of door een andere reden waardoor je niet meer of slechts voor een deel kan werken, is de uitkering die je krijgt afhankelijk van wat er allemaal in je verzekering is bepaald. Er bestaan namelijk verschillende opties, wat het bedrag van de premie bepaalt die je zal betalen. In dit artikel leggen we uit waarmee je rekening moet houden bij het bedrag of de premie dat je zal betalen voor je AOV.

Vaste factoren

Eerst en vooral zijn er vaste factoren die een invloed hebben op de premie die je betaalt. Aan deze opties kan je zelf niets veranderen.

Leeftijd

Je leeftijd is een van de vaste factoren die bepalen hoeveel je als premie betaalt. Het is eigenlijk zo dat je meer betaalt naarmate hoe ouder je bent. Een ondernemer die 20 jaar is, zal voor dit onderdeel dus veel minder betalen dan een ondernemer die 55 jaar is.

Beroep

Vervolgens is het beroep dat je uitoefent een volgende vaste factor die mee bepaalt wat het bedrag van je premie is. Hier geldt dat je meer betaalt naarmate je meer risico hebt in je beroep. Een zittend beroep brengt bijvoorbeeld minder risico’s met zich mee dan bijvoorbeeld een beroep dat uitgeoefend wordt in de bouwsector. Ook bij deze optie heb je geen enkele invloed en staat het bedrag dat meegeteld wordt vast.

Variabele factoren

Buiten de vaste factoren die bepalen hoe hoog het bedrag van je premie is, zijn er ook variabele factoren die jij zelf bepaalt. Met deze variabele factoren kan je jouw premie hoger of lager maken. Heb je een bepaald budget in gedachten, wil je een goedkope AOV of eerder een duurdere? Dat kan je zelf bepalen aan de hand van deze variabele opties.

Je verzekerde inkomen

De eerste variabele factor die je premie bepaalt, is je verzekerde inkomen. Dit is het percentage of het deel van je inkomen dat je wilt verzekeren. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om 70% van je inkomen te verzekeren, kan je dit deel van je inkomen als uitkering krijgen. Uiteraard geldt hierbij dat je premie hoger wordt als je voor een hoger percentage van je inkomen kiest.

De grootte van je arbeidsongeschiktheid

Vervolgens speelt ook de grootte van je arbeidsongeschiktheid een rol bij het bepalen van je premie. Dit betekent dat je ervoor kiest om vanaf een bepaald percentage dat je arbeidsongeschikt bent een uitkering te krijgen. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een uitkering te krijgen vanaf het ogenblik dat je 30% arbeidsongeschikt bent, maar bijvoorbeeld ook vanaf dit 65% is. Hier geldt dat je meer betaalt als je percentage lager is.

Start- en stopdatum uitkering

Vervolgens bepalen ook de start- en stopdatum van je uitkering het bedrag van je premie mee. Als je bijvoorbeeld al na een maand een uitkering wilt krijgen, ga je meer betalen voor je premie dan wanneer je deze pas na 2 maanden ontvangt. Hoe vroeger de uitkering stopgezet wordt, hoe minder dat je zal betalen voor je premie.