Wanneer arbeidsongeschikt

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Als u een AOV heeft afgesloten, is het belangrijk om te weten wanneer u nu precies arbeidsongeschikt bent. Aangezien er verschillende maatschappijen zijn waar u dergelijke verzekering kan afsluiten, kan dit bij de ene verzekeraar anders zijn dan bij de andere verzekeraar. In dit artikel leggen wij u de meest voorkomende antwoorden uit op uw vraag wanneer u nu precies arbeidsongeschikt bent. De algemene norm om een uitkering te ontvangen, is wanneer u ziek bent en u hierdoor niet meer kan werken, of wanneer u niet meer kan werken door een ongeval. Uiteraard zijn er verschillen in ziektes en ongevallen, waardoor u een grotere of lagere uitkering kan krijgen.

Een dokter raadplegen

Als u naar een dokter gaat omdat u ziek bent, start de AOV bij sommige verzekeraars de dag nadat u op raadpleging bent geweest. Anderen bepalen of u arbeidsongeschikt bent via een team van deskundigen die bepalen of u al dan niet arbeidsongeschikt bent. In dit team kunnen bijvoorbeeld een schadebehandelaar, een arbeidsdeskundige en een medisch adviseur betrokken zijn.

Een schadebehandelaar

Uw contactpersoon is over het algemeen de schadebehandelaar. Deze persoon kan u contacteren in geval van vragen of bij een verdere stand van zaken. Een schadebehandelaar probeert zoveel mogelijk informatie bij elkaar te krijgen om te bepalen of u al dan niet arbeidsongeschikt bent en in welke mate zich dit voordoet. Als de schadebehandelaar alle informatie die hij nodig heeft in zijn bezit heeft, kan deze bepalen of u al dan niet een uitkering krijgt, alsook op welk bedrag van uitkering u recht heeft.

Een arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige bepaalt of u al dan niet kan werken en indien u kan werken, in welke mate u dit werk nog kan uitoefenen. In de meeste gevallen wordt een arbeidsdeskundige opgeroepen als u al een tijd ziek bent.

Medisch adviseur

Een medisch adviseur is een arts die u onderzoekt om te bepalen of u arbeidsongeschikt bent en in welke mate dit is. Een medisch adviseur werkt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij.

Afsluiten bij UWV

Als je een AOV afsluit bij het UWV, dan hoef je geen medische keuring te ondergaan. Echter kan niet zomaar iedereen een AOV afsluiten bij het UWV. Je moet namelijk aan enkele voorwaarden voldoen.
Een eerste voorwaarde is dat je minder dan 13 weken bezig bent als ondernemer. Wanneer deze termijn langer is, kan je geen beroep meer doen.
Vervolgens moet je voordat je ondernemer werd in loondienst gewerkt hebben, of moet je voordien een uitkering ontvangen hebben.
Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan kan je je dus aanmelden. In dit geval kan je afsluiten zonder medische keuring, aangezien het UWV iedereen accepteert die aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Medische keuring of gezondheidsvragen

Het is dus mogelijk om een AOV af te sluiten zonder dat je hiervoor een medische keuring moet ondergaan. Echter moet je meestal wel enkele gezondheidsvragen beantwoorden, maar dat is uiteraard niet hetzelfde als een onderzoek, dat je moet ondergaan.

Zonder medische keuring afsluiten

Als je ondernemer bent, dan ben je natuurlijk verantwoordelijk voor je eigen financiële middelen. Dit ben je uiteraard ook in andere gevallen, bijvoorbeeld als je werknemer bent, maar daar regelt de werkgever ook dingen voor jou die gerelateerd zijn aan financiën. Het is dus goed dat je zelf beslist om een AOV af te sluiten zodat je een gewaarborgd inkomen hebt als je arbeidsongeschikt wordt doordat je ziek wordt of doordat je een ongeval krijgt.

In de meeste gevallen zullen ze jouw aanvraag bij het verzekeringskantoor niet weigeren, dus kan je ook gewoon een AOV afsluiten, waarbij je wel een medische keuring moet ondergaan. De keren dat een AOV aanvraag afgekeurd wordt, zijn zelfs zeer miniem.

Het is te begrijpen dat je niet graag een medische keuring ondergaat, maar uiteraard is dit voor het goede doel om een AOV succesvol af te sluiten, met de juiste opties in jouw situatie. Denk er daarom niet te veel bij na om toch een medische keuring te ondergaan, want voor je het weet is deze keuring voltooid en ben je beschermd tegen inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid, hetgeen toch veel te belangrijk is om geen medische keuring te moeten ondergaan.

Wat houdt een medische keuring in?

Heb je hierover nog verdere vragen? Dan kan je gewoon bij een verzekeringskantoor binnen stappen en je vragen voorleggen. Ook kunnen zij jou een antwoord geven op hetgeen een medische keuring precies inhoudt.

Controleren of u arbeidsongeschikt bent?

Als u ziek wordt of u krijgt een ongeval en u kan hierdoor gedeeltelijk of volledig niet meer werken, moet u de verzekeraar waar u een AOV heeft afgesloten meteen verwittigen. Op die manier kunnen zij alles starten, eventueel controle sturen en u een vergoeding uitbetalen. Hoe langer u hiermee wacht, hoe langer u zal moeten wachten op uw uitkering. Vergeet ook niet om alle documenten die u nodig heeft als bewijsstukken goed bij te houden, zoals bijvoorbeeld een controle bij uw huisarts.
Als u controle heeft door een arts, wordt er meestal een percentage bepaald om aan te geven in hoeverre u arbeidsongeschikt bent. Zo kan u bijvoorbeeld voor 20% arbeidsongeschikt zijn, maar ook voor 80%. De uitkering die u ontvangt, wordt bepaald door dit percentage. Hoe hoger het percentage van arbeidsongeschiktheid, hoe hoger de uitkering zal zijn om te ontvangen.