De arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar

De AOV-premie is – volgens de Wet inkomstenbelasting van 2001 – fiscaal aftrekbaar als je zelf de verzekerde bent. De premies van de arbeidsongeschiktheidsverzekering vallen volgens die wet fiscaal in box 1. De enige voorwaarde is dat de uitkering wordt gedaan aan degene die ook daadwerkelijk de premie betaalt. In juridische termen: de begunstigde moet dezelfde zijn als de verzekeringsnemer.

Een uitkering bij (arbeids)ongeschiktheid

Je verzekeraar is wettelijk verplicht om over je uitkering loonheffingen in te houden en af te dragen. Onder deze loonheffingen vallen de loonbelasting, bijdrage Zorgverzekeringswet en premies volksverzekeringen. Zoals hierboven al kort benoemd is een arbeidsongeschiktheidsverzekering belast in box 1. Het kan per AOV wel verschillen of deze aftrekbaar is. In het algemeen geldt: als de AOV-premie niet aftrekbaar is, dan is de uitkering niet belast. Is deze wel aftrekbaar, dan is de arbeidsongeschiktheidsuitkering dus belast.

Verzekering met periodieke uitkering of uitkering ineens

Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering die je periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, uitkeert? Dan is de AOV-premie fiscaal aftrekbaar. Ben je zelfstandig ondernemer, dan geldt dat de AOV-premie géén kostenpost is voor je onderneming. Om die reden trekt je ze bij je aangifte inkomstenbelasting af als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’.

Bestaat de uitkering uit een bedrag ineens? Dan is deze helaas niet aftrekbaar. Het kan zijn dat je AOV periodiek, bijvoorbeeld maandelijks, voorschotten betaalt op de eenmalige uitkering. Ook in dit geval is er spraken van een uitkering ineens. Het uitgekeerde bedrag hoef je niet aan te geven als inkomsten uit werk en woning (box 1) maar het bedrag telt wel mee voor je vermogen in box 3.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar van je Inkomstenbelasting

Opzoek naar een rekenvoorbeeld voor het fiscaal aftrekken van je AOV premie? Onderstaand vind je een eenvoudige berekening:

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is aftrekbaar
  • Bruto jaarinkomen á € 42.000,- waarmee je in schrijft 3 valt;
  • Je betaalt jaarlijks € 2500,- premie voor je AOV;
  • Je betaalt dan inkomstenbelasting over € 39.500,- (42.000 – 2.500);
  • € 2.500,- x 42% (schrijf 3) = € 1.050,-
  • Je betaalt in werkelijkheid € 1.450,- (2.500 – 1.050) AOV premie per jaar

Bovenstaand voorbeeld is een hele ‘eenvoudige’ weergave van de aftrekbaarheid van je AOV-premie.