Loyalis

Loyalis

Loyalis Verzekeringen verkoopt z.g. aanvullende inkomenszekerheid. Deze zekerheid is niet verkrijgbaar via bijvoorbeeld overheids(pensioen)regelingen en die van onderwijs en in de bouw. Omdat Loyalis deze sectoren kent, passen die aanvullende inkomenszekerheden perfect bij bestaande regelingen in hiervoor genoemde bedrijfstakken die wettelijk gezien verplicht zijn. Als je via Loyalis aanvullend laat verzekeren, ben je er zeker van dat alle producten door het AFM goedgekeurd zijn. Loyalis verzekeringen beschikt over alle benodigde vergunningen.

Soorten verzekeringen voor werkgevers:

WGA verzekeren

(Semi-)collectieve contracten sluiten m.b.t. inkomenszekerheid als aanvulling

Soorten verzekeringen voor werknemers:

Pensioenen en/of inkomens aanvullen in het geval van arbeidsongeschiktheid

AOW of een ouderdomspensioen met extra uitkering aanvullen

In het geval van overlijden: inkomen van partner en familie wordt aangevuld

Wat zijn uw voordelen?

Voor werkgevers en werknemers is extra, aanvullend laten verzekeren via Loyalis een voordeel omdat de verzekeraar tegen lage kosten werkt. Dit is terug te zien in de premie. Daarnaast verschaft Loyalis werknemers veel inzicht in hun financiële situatie en voor werkgevers worden er altijd goede oplossingen aangeboden t.a.v. de werknemers. Eventuele winsten worden deels gedeeld met de verzekerden.